ÜYESİ OLDUĞUMUZ PLATFORMLAR

MOR SALKIM ÜYE OLDUĞU PLATFORM VE BİRLİKLER

Kadın Koalisyonu üyesi

Bursa Valiliği şiddet önleme üst kurul ve teknik kurul üyesi (tek stk)

Bursa ilinde Bursa Kadın Platformu ve Kadın Cinayetlerine Hayır platformu üyesi

Ulusal düzeyde Türkiye kadın örgütlerinin bir araya geldiği platformlar

Çocuk Gelinlere Hayır Ulusal Platformu

İstanbul sözleşmesi grubu

Uludağ Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu üyesidir.

(Ulusal ağ içerisinde kadın örgütleri ile ortak deklarasyonlar yayınlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır)

UN Global Compact

UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri

UN Global Compact Kadının Güçlenmesi Prensipleri Alt Çalışma Grupları Üyesi

(Proje ve Etkinlik, Eğitim ve Mentörlük,İzleme ve Değerlendirme)

Avrupa Kadın Lobisi TK (YönetimKuruluÜyesi)

GİRLS NOT BRİDES

Sığınaklar Kurultayı Bileşeni

Kadın CinayetlerineHayır Platformu

Eşitiz Platformu İstanbul Sözleşmesi Grubu

Kadın Kurultayı Platformu

Cinsel Şiddete Hayır Platformu

Kürtaj Haktır Platformu