KAMU İŞBİRLİKLERİ

MOR SALKIM VE KAMU KURUMLARI

Mor Salkım Kadın dayanışma Derneği; şiddet gören kadın ve çocuklarına hayata tutunmaları açısından bir yandan güçlendirecek destekler verilmekte bir yandan da yerel ve ulusal, uluslararası platformlarda kadın hakları politikaları üreten bir dernektir. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Şiddet Önleme Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna talep edildiği ve gerek görüldüğü zamanlarda raporlar hazırlanıp gönderilmektedir. Türkiye Kadın Hareketinin üyeleri tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına periyodik dönemlerde ziyaret edilmektedir. Bakanlığa rutin raporlar hazırlanmakta ve paylaşımda bulunulmaktadır. Alandaki sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaşılmaktadır.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği kamu kurumu statüsünde yer alan Valilik, Aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği ve İl Sağlık Müdürlüğü gibi tüm kamu kurumları ile işbirlikleri ve ortak projeler yürütmektedir.

Bursa ilinde Valilik bünyesinde kurulan Şiddet önleme üst kurulunda kamu kurumları ile beraber yer alan Bakanlık tarafından onay verilen tek sivil toplum kuruluşu Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğidir. Türkiye’de 49 ilde bulunan Bursa ilinin pilot il olduğu Aile ve sosyal politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet önleme ve izleme merkezi ile koordinasyonlu çalışma yürütmektedir. İlde var olan tüm sığınma evleri ve Dayanışma Merkezleri sorumluları ile iletişim halindedir. Broşürleri belediyelere ait iki ve Valiliğe ait sığınma evleri ve ilk adım birimi ve şiddet önleme ve izleme merkezinde bulunmaktadır. Kadınlar istediklerinde Mor Salkım’a ulaşabilmektedirler.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Bursa ilinde tüm belediyelerle ortak projeler yürütmektedir. Projeleri hazırlayan ve ana sahibi olan Mor Salkım, çalışmaları içerisine yerel yönetim ve kamu işbirliğini dahil ederek Türkiye’de yeni adım atılan kamu-stk işbirliğini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yerel yönetimlerin stratejik planlarına öneri dosyaları hazırlayan Mor Salkım belediyelerin kadın ve çocuklar ile dezavantajlı bireylerine ait birimleri ile çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle çalışma alan konularında farkındalık sağlayacak aktivitelerde yerel yönetimler ile Bursa ilinde çalışmanın daha fazla ses getirmesini sağlamaktadır