EĞİTİMLER / ATÖLYELER

Eğitimler/Atölyeler

Toplumsal cinsiyet eşitliği,
Kadın Hakları
Şiddetle Nasıl Başa Çıkarız
Dilin Cinsiyeti
Feminizm
İletişim
Çatışma çözme teknikleri
Ekip Çalışması
Gönüllülük ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneğinde gönüllü olma esasları
Savunuculuk
Hak temelli sivil örgütlenme
Şiddet gören kadınlar ve çocuklar ile iletişim
Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yerel ve ulusal mekanizmalar
Şiddet önleme ulusal ve uluslararası sözleşmeler
Aşk, evlilik ve boşanma adaptasyonu
Ayrımcılık ve ayrımcılıkla mücadele
Çocuklarla İletişim
Ebeveyn çocuk ilişkisi
Çocuklara Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kadın Sağlığı Eğitimi
Şiddetle Mücadelede destek Mekanizmaları
Çocuklarda Cinsel Eğitim, Tuvalet Eğitimi ve Beden Dokunulmazlığı
Aile içi İletişim
Barış ve Çocuk
Dilin Cinsiyeti
Anne Baba Okulu
Kadın ve Cinsellik