BİZ KİMİZ

Biz Kimiz?

Kadının ve kız çocuklarının güçlenmesi, kadınların; karar mekanizmalarında yer alması, sağlık hizmetlerinden faydalanması, eğitim hakkı ve eğitim yaşamına katılması, kentli hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, istihdama katılması, toplumda eşit hak ve fırsatlarla var olabilmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan perspektifte yerelde ve ulusalda ilgili alanda aktif bir grup aktivist kadının, Bursa ilindeki mevcut ihtiyaç saptaması ile dernek çalışma alanlarını belirlemesi ile dernek 2012 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

Dernek; toplumsal cinsiyet eşitliği temel alan çalışmalarda yer alan aktivist, eğitmen,avukat,sosyolog meslek alanlarından oluşan aktivist bir ekip ile kurulmuştur.Kurucu üyeler Bursa ili ve Türkiye’nin birçok şehrinde belirtilen temel alanlarda sivil toplum örgütleri, projelerde yer almış hak temelli çalışmalar yürüten kadınlardır.Bursa yerelindeki ihtiyaçlar tespit edilerek derneğin tüzüğü hazırlamıştır.

Öncelikle; Bursa ilinde kadın ve çocuk hakları alanında birçok etkinlik ve faaliyetler gerçekleşmesine rağmen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini temel alan ve özellikle ‘hak temelli’ çalışmaların eksikliği belirlenmiştir. Yerelde hak temelli sivil toplum örgütünün yok denilecek kadar az olması, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin temel alan etkinlik ve projelerin uygulanmayışı, kamu kurum ve yerel yönetimler ile sivil toplum arasında bu mücadelede etkin çalışma yapan dernek ya da derneklerin olmaması, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimci olmamasının yanı sıra eğitim alan kamu, yerel yönetim çalışanları olmaması ve sivil toplum örgütlerinin bu alanda daha önce eğitim almamış olması başlıca ihtiyaç alanlarını oluşturmaktadır. Bursa ili ve çevresinde şiddet gören kadınların hizmet alıp yönlendirilebileceği ve destekleneceği hiçbir bağımsız kuruluşun/kadın danışma dayanışma merkezi olmaması ve tüm Türkiye hedef alan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 183 hattı dışında ulaşılabilecek bir hattın olmaması diğer bir ihtiyaç alanını göstermektedir. Ayrıca kadınların şiddete uğradıklarında başvurabilecekleri mekanizmalar ile haklarından haberdar olmamaları, bağımsız bir merkezden hukuki ve psikolojik destek alma fırsatı olmaması mevcut ihtiyacı desteklemektedir.

Yerelde şiddetin önlenmesine dair oluşturulan Valilik şiddet önleme üst kurulu (Bursa Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Jandarma,İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Cumhuriyet Savcılığı, Bursa Barosu,Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi,sığınma evleri sorumluları, merkez ilçe yerel yönetim sorumluları) koordinasyonunda yer alan bir bağımsız sadece kamu kurumlarında oluşmaktaydı. Ancak bu alanda çalışan bağımsız bir danışma merkezi olması durumunda kurulda yer alma adına savunuculuk yapabilirdi. Kurulda yer almayı başaran tek sivil toplum örgütü olan dernek yerelde şiddet önlemede, örnek vakalarda sorunların çözümlenmesi,kurumlardan kaynaklı sorunların saptanması ve çözüm önerilerinin sunulması, kamu ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi adına önemli bir yer almıştır.

Kuruluşu ile beraber oluşturulan yönetim ekibi danışma merkezinin yürütülmesi alanında ulusalda ilgili alanda çalışma yapan sivil toplum örgütlerinden, yerelde işbirliği yapacağı kamu kurumlarının ilgili birimlerinden danışma merkezi hizmetinde eksiklikler olmaması açısından eğitim almıştır. Ayrıca ilgili alana dair psikoloji ve psikiyatri alanında çalışan akademisyenlerden görüşme teknikleri,evlilik ve boşanma adaptasyonun, şiddet travmalarının etkilerine dair eğitimler almıştır.

Belirlenen ihtiyaçlar bağlamında dernek kuruluşunda çalışma alanları; Erkenyaştavezorlaevlilikler, insanhakları, kadınlarınsosyalhayatakatılımı, çocukevlilikler, ensest, taciz, tecavüz, kadınayönelikşiddetinveaileiçişiddetinönlenmesi, ayrımcılıklamücadele, Sığınaklar, ilk adımistasyonları, izleme ve da(ya)nışma merkezleri konusunda çalışma yaparak sayının artması, mobbing (bezdiri), kadının karar alma mekanizmalarında yeralması, toplumsal cinsiyet eşitliği yaygınlaştırılması ve danışma merkezi hizmeti ile şiddet gören kadınların ve çocukların güçlenmesi olarak belirlenmiştir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan tüm çalışma alanlarında kamuoyunda, yerelde ilgili kurumlarda, bursa ilinde yaşayaninsanlarda farkındalık sağlamak hedeflenmiştir. Kadın ve çocukları (özellikle kız çocukları) toplumda güçlendirmek ile özellikle şiddet görmüş kadın ve var ise çocuklarının yaşamına doğrudan katkı sunmak hedeflenmektedir. Derneği amacı; kadınlara yönelik gerçekleştirilen hukuki ve psikolojik desteklerin yanısıra istihdamda var ederek güçlenme sürecini gerçekleştirmek ve çocuklarında yaşamda güçlenmesini, yaşanan şiddet ortamı sonrasında yaşamda güçlü bireyler olarak var olmasını sağlamaktır.Dernek çalışmaları hedef kitle için değişim, dayanışma ve birlikte güçlenmeyi ifade etmektedir. Ayrıca oluşturulan gençlik grupları ile üniversiteler ile gerçekleşen çalışmalarla gençlerin şiddetin önlenmesinde farkındalığı sağlanmaktadır. 2012-2017 Aralık ayı itibariyle yaşamlarına doğrudan etki edilen danışma merkezi yada şiddet hattına ulaşılarak desteklenen 4749 kadın ve 2374 çocuktur.Kadına yönelik şiddete dair bilgi almak için danışma hattını arayan 16 erkektir. Kadınların 7’si trans,5’i engelli,75’i göçmen ve mültecidir. Arayan kadınların